Konferensresor

KonferensrumAtt ha konferenser och möten är en stor del av en företagares vardag, kanske framförallt det senare. Konferenser brukar som regel innehålla något mer än bara ett möte mellan två parter. Det kan ofta handla om någon slags utbildning eller information om nyheter inom företaget som en grupp inom företaget, eller samtliga anställda ska ta del av.

Att åka på konferens

Med detta i åtanke så förstår vi att deltagarnas närvaro på konferensen kan vara av vikt eftersom man som sagt vill informera eller utbilda. Det som dock brukar nämnas som ett problem med konferenser är att folk tycks ha en förmåga att avvika då konferenserna hålls på hemmaplan. Detta påverkar givetvis informationsflöde, engagemang och förtroende inom ett företag. Många menar därför, att om man vill få önskat resultat från av en konferens så är det en fördel att hålla den utomlands, eller åtminstone en bit bort.

I en artikel på sajten Affärsresa.nu så berättar bland annat Anders Nylander, som tidigare arbetade som VD på företaget Atrium Ljungberg, om fördelar med att hålla konfereser på andra platser än på hemmaplan. Nylander menar att det är ett sätt att få ut mer av konferensen då det samtidigt som en anställd upplever en resa som en slags belöning och uppskattning för sitt arbete, så kommer man även att få positiva effekter i form av ett ökat engagemang och en slags kreativ spark i baken för framtiden i och med det miljöombyte man får från lite annan mat och kultur, fortsätter han.

På samma spår är den tidigare förbundskaptenen för bandylandslaget, Kenth Hultqvist, numera bland annat föreläsare, som till affärsresa.nu säger att bara själva känslan att få komma bort, är något som självt hjälper folk att lyfta blicken och öppna möjligheterna för att tänka innovativt och testa nya saker.

Man kan konstatera att konsensus i framförallt den artikeln som refererats till, är att den känsla av uppskattning och av att få andas lite ny luft, ger upphov till inspiration. En del kanske tycker att det låter mer som en semester än arbete, men faktum är att det inte är ovanligt att man under en sådan konferens, kommer fram till fler saker och generellt får mer saker gjorda – just tack vare det nämnda engagemanget bland deltagarna.

Hitta din drömresa här!

Arkiv

Kategorier